pagina

Actualisatie gegevens verdeelmodel Participatiewet 2017


Publicatienummer: 2016-70
Auteurs: C. Tempelman, S. Vriend & T. Smits
In opdracht van: het ministerie van SZW
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-830-1

SEO Economisch Onderzoek heeft in samenwerking met Atlas voor gemeenten het verdeelmodel voor de bijstand doorontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een nieuw verdeelmodel voor 2017. Peildatum voor de gegevens tijdens deze doorontwikkeling was 1 januari 2014. Voor de vaststelling van de voorlopige budgetten 2017 moeten gegevens gebruikt worden die zo actueel mogelijk zijn. Op deze manier wordt rekening gehouden met het feit dat de bevolkingssamenstelling in een gemeente kan wijzigen, waardoor (mogelijk) de bijstandsafhankelijkheid in een gemeente verandert. De meeste gegevens uit het verdeelmodel kunnen geactualiseerd worden naar 31 december 2015.

Naast de actualisatie van kenmerken, is er ook een aantal aanpassingen gedaan om het model verder te verbeteren. Dit rapport beschrijft de actualisatie en de aanpassingen.

Meer lezen? Kijk op de website van de Tweede Kamer.


Categorie: 2016, Caren Tempelman, Tom Smits, Sandra Vriend, Zorg & Sociale Zekerheid