pagina

Coronavirus kan 5 tot 10% van het bbp kosten


Als Nederland en andere landen maandenlang op slot gaan door maatregelen tegen het Coronavirus, kan dat 5 tot 10% van het bbp kosten. Als een groot deel van de bevolking ziek wordt, zullen vooral ouderen en zieken overlijden. Hoe erg dat ook is, de economische effecten van de ziekte lijken minder groot dan van de maatregelen.  

Luister het hele interview op BNR Nieuwsradio.


Carl Koopmans is onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is tevens hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit. Carl specialiseert zich in maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA); op dit terrein is hij één van de grootste deskundigen in Nederland.  Daarnaast doet hij veel onderzoek naar verkeer en vervoer. Meer informatie is te lezen in 
zijn volledige profiel.


Categorie: actueel