Team

Carl Koopmans

Carl Koopmans is onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is tevens hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit. Carl specialiseert zich in maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA); op dit terrein is hij één van de grootste deskundigen in Nederland.

Hij is mede-auteur van de Nederlandse MKBA richtlijnen. Carl past deze kennis toe op vele beleidsterreinen. Zo onderzocht hij de kosten van stroomstoringen en de baten van het WK Voetbal. Ook analyseerde hij de kilometerprijs en de woningmarkt. Daarnaast voert hij regelmatig economische impactanalyes uit.

Naast onderzoek verzorgt Carl opleidingen en geeft hij gastcolleges en lezingen. Ook publiceert hij regelmatig artikelen in de media en in vakliteratuur. Hij is lid van de wetenschappelijke adviesraad van het tijdschrift TPE Digitaal en van de reviewcommissie van Beleidsonderzoek Online.

Carl werkt sinds 2002 bij SEO en sinds 2008 bij de Vrije Universiteit. Van 2006 tot 2009 was hij directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en van 2002 tot 2007 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder werkte hij als afdelingshoofd Mobiliteit&projectanalyse en Energie&grondstoffen bij het Centraal Planbureau. Ook was hij projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waar hij onderzoek deed rond energie, milieu en besluitvorming bij grote infrastructuurprojecten. Hij promoveerde in 1989 op een proefschrift over informele arbeid. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit, waar hij tevens als student-assistent werkte.

Wilt u weten wat Carl voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

c.koopmans@seo.nl

020 399 1255