pagina

De maatschappelijke en economische betekenis van de General Aviation in Nederland


Publicatienummer: 2008-84
Auteur: J. Veldhuis
Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-480-8

In het voorjaar van 2009 brengt het ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGLM) de Luchthavennota uit. Onderdeel van deze nota is de "General Aviation (GA)". In het licht daarvan wordt in dit rapport aandacht besteed aan de maatschappelijk economische betekenis van de GA. Doel is de positie van de GA in de Nederlandse luchtvaart in de samenleving meer uit te leggen en het belang daarvan te duiden en hiermee een bijdrage te leveren aan het invullen van de passages over GA in de Luchtvaartnota.


Categorie: 2008, Jan Veldhuis, Luchtvaart