pagina

Digitaal gebonden


Publicatienummer: 2011-55
Auteurs: J. Poort, I. Akker, N. van Eijk, B. van der Sloot, P. Rutten 
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap 
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-619-2

Sinds 2005 kent Nederland een wettelijke vaste prijs voor gedrukte boeken in de Nederlandse en Friese taal. Uitgevers zijn verplicht om voor nieuwe boeken een verkoopprijs vast te stellen waar alle verkopers zich aan moeten houden. De vaste prijs geldt voor onbepaalde duur, maar na een half jaar mag de uitgever de vaste prijs aanpassen en na een jaar mag hij besluiten de vaste prijs op te heffen. De Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) beoogt op deze wijze bij te dragen aan een pluriform titelaanbod, de brede beschikbaarheid van het boek en publieksparticipatie (koop- en leesgedrag).

Met de opkomst van het e-boek dient zich de vraag aan of het mogelijk en wenselijk is om ook voor het e-boek een wettelijke vaste prijs te introduceren. Dit rapport onderzoekt de haalbaarheid, handhaafbaarheid en de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek (vbp-e). 


Categorie: 2011