pagina

Inkomenspositie ouderen


Publicatienummer: 2017-09
Auteurs: R. Scholte & M. Lammers
Opdrachtgever: FNV
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-854-7

In opdracht van de FNV heeft SEO onderzocht welke groepen ouderen (65-plussers) een zwakke inkomenspositie hebben, en hoeveel dit er zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral onder de oudere ouderen, oudere niet-westerse allochtonen en gescheiden vrouwen zich relatief veel huishoudens bevinden met een zwakke inkomenspositie.

Oudere ouderen hebben relatief vaak een laag inkomen, omdat zij minder vaak een aanvullend pensioen hebben opgebouwd dat gemiddeld ook lager is dan bij jongere ouderen. Het gemiddelde aanvullend pensioen van 90-plussers is € 10.000 per jaar lager dan het gemiddelde pensioen van jongere ouderen (65-69 jarigen). Van de gescheiden oudere vrouwen leeft ruim 30 procent enkel van de AOW. Zij hebben relatief vaak geen aanvullend pensioen opgebouwd. Ruim 40 procent van de oudere niet-westerse allochtonen leeft onder de armoedegrens. Zij hebben vaak een laag inkomen omdat eerstegeneratieallochtonen een fors lagere AOW-aanspraak hebben.


Categorie: 2017, Robert Scholte, Marloes Lammers, Zorg & Sociale Zekerheid