Oudere ouderen hebben relatief vaak een laag inkomen, omdat zij minder vaak een aanvullend pensioen hebben opgebouwd dat gemiddeld ook lager is dan bij jongere ouderen. Het gemiddelde aanvullend pensioen van 90-plussers is € 10.000 per jaar lager dan het gemiddelde pensioen van jongere ouderen (65-69 jarigen). Van de gescheiden oudere vrouwen leeft ruim 30 procent enkel van de AOW. Zij hebben relatief vaak geen aanvullend pensioen opgebouwd. Ruim 40 procent van de oudere niet-westerse allochtonen leeft onder de armoedegrens. Zij hebben vaak een laag inkomen omdat eerstegeneratieallochtonen een fors lagere AOW-aanspraak hebben.