pagina

Evaluatie verdeelmodel Wet Werk en Bijstand


Publicatienummer: 2008-13
Auteurs: P. Berkhout, N. Niessen, W. Etty, R. van de Lustgraaf, A. Op het Veld
I.s.m.: Andersson Elffers Felix
Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-434-1

Sinds 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. Een belangrijk onderdeel van deze wet betreft de wijze waarop het budget dat beschikbaar is voor de bijstandslasten over de gemeenten wordt verdeeld. Voor kleinere gemeenten vindt deze verdeling plaats op basis van historische uitgaven, voor grotere gemeenten op basis van een objectief verdeelmodel. Met de VNG en de Tweede Kamer is afgesproken dat de kwaliteit van dit verdeelmodel in 2007 wordt geëvalueerd. In opdracht van het ministerie van SZW hebben SEO Economisch Onderzoek en Andersson Elffers Felix (AEF) de evaluatie van het WWB-verdeelmodel uitgevoerd.


Categorie: 2008, Zorg & Sociale Zekerheid