pagina

Innovations in financing environmental and social sustainability


Publicatienummer: 2010-66
Auteurs: M. Kerste, J. Weda, N. Rosenboom
Opdrachtgever: Duisenberg School of Finance, Holland Financial Centre
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-587-4

Innovatieve financiële instrumenten kunnen een positieve invloed hebben op de financiering van ecologische en sociale duurzame investeringen. Op verzoek van de Duisenberg School of Finance, belicht dit rapport toonaangevende literatuur en empirische bevindingen over innovaties in de financiering van ecologische en sociale duurzaamheid. Veel van deze instrumenten zijn nog niet toegepast of zijn zelfs nog in de ontwerpfase. Omdat het een relatief jonge (academische) discipline betreft, begint het rapport met het ontwerpen van een raamwerk voor het beschrijven en beoordelen van innovatieve financieringsinstrumenten. Daarna wordt een aantal van de instrumenten besproken op basis van dit kader, namelijk Green Bonds, Index-Linked Carbon Bonds, Payment for Environmental Services, Kiva, en Gender budgeting.

Dit rapport maakt deel uit van een serie SEO-rapporten over financiën en duurzaamheid, allemaal in opdracht van de Duisenberg School of Finance en Holland Financial Centre.

 De andere rapporten gaan over:

• De financiering van de transitie naar duurzame energie;
Carbon Trading
• Duurzaam beleggen.


Categorie: 2010, Nicole Rosenboom