pagina

Kwaliteit betrouwbaarheid of innovatie


Publicatienummer: 2016-69
Auteur: P. Bisschop, M. Imandt, A. van der Vegt & M. Bomhof
Opdrachtgever: Doorbraakproject Onderwijs & ICT
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN:
978-90-6733-829-5

In opdracht van de stuurgroep van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT hebben SEO Economisch Onderzoek en Oberon onderzoek gedaan naar het functioneren van de leermiddelenmarkt voor het primair onderwijs. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in ontwikkelingen op en de werking van de markt voor leermiddelen in het primair onderwijs.

De belangrijkste conclusies zijn:

 1. Het aanbod van leermiddelen is afgestemd op de vraag van het merendeel van de scholen. Gegarandeerde kwaliteit, betrouwbaarheid en ontzorging zijn de criteria op basis waarvan veel scholen leermiddelen inkopen. In die zin functioneert de markt naar behoren.

 2. Het voornaamste risico voor effectieve concurrentie op de leermiddelenmarkt is de dominante positie van twee schoolleveranciers (Heutink en de Rolf Groep) om twee redenen:

  a)    
  De concurrentie tussen de twee partijen is beperkt.
  b)    
  Het schooladvies van schoolleveranciers speelt een grote rol bij de inkoopbeslissingen van scholen, terwijl de manier waarop het advies tot stand komt onduidelijk is.

 3. De innovatie en digitalisering van leermiddelen verloopt stapsgewijs en volgens sommige partijen te traag. Dit is het gevolg van de behoudende vraag die scholen stellen en van het gedrag van leermiddelenproducenten. Snelle innovatie tast hun verdienmodel aan. Dit verandert naar verwachting als scholen op grote schaal andere producten uit de markt gaan vragen.

 4. De wensen van scholen, leraren, ouders en leerlingen ten aanzien van digitale dienstverlening werken een toenemende verwevenheid van diensten en producten in de hand. Die toenemende verwevenheid roept vragen op over de toegankelijkheid voor nieuwe toetreders, de mate waarin aanbieders met elkaar concurreren, regievoering en vraagbundeling door scholen om innovatieve massa te bieden en de rol van de overheid om marktwerking en innovatie te bevorderen.

 

 


Categorie: 2016, Paul Bisschop, Arbeid & Onderwijs