pagina

Marktaandelen volmachtkanaal 2011


Publicatienummer: 2012-79
Auteurs: P. Risseeuw (Periscoop Onderzoek & Advies)
Opdrachtgever: NVGA
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-623-9

Gevolmachtigd agenten voeren namens verzekeraars diensten uit op het gebied van acceptatie, polisbeheer, portefeuillemanagement en schadeafhandeling. Ze fungeren als schakelpunt tussen verzekeraars en bemiddelaars, en combineren de slagkracht van de verzekeraars met de korte afstand tot de markt van bemiddelaars. 

Voor de achtste keer op rij is de bepaald wat de waarde is van de bedrijfsmatige activiteiten van de leden van de brancheorganisatie NVGA. Deze kantoren beheren samen een kleine tien miljoen schadepolissen.
Van de totale premie voor schadeverzekeringen in Nederland anno 2011 (13,3 miljard euro) loopt 15,6 procent via de verzamelde NVGA-kantoren. Het gezamenlijk marktaandeel neemt ten opzichte van 2010 met 1,6 procentpunt toe. Het volmachtkanaal is vooral belangrijk in de branches motorrijtuigen en transport. 

Binnen het volmachtkanaal is sprake van een verschuiving van huisvolmachtkantoren, die vooral met een eigen bemiddelingskantoor werken, naar serviceproviders, die vooral externe bemiddelaars bedienen. 


Categorie: 2012