Ongeveer 20 procent van de totale premie aan schadeverzekeringen in Nederland verloopt via gevolmachtigde assurantiekantoren. Deze kantoren beheren namens verzekeraars polissen, en handelen schadeclaims af. De kantoren die verenigd zijn in de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiekantoren (NVGA) staan samen voor driekwart van de volmachtmarkt. Dit rapport brengt de belangrijkste gegevens van deze kantoren over 2010 in beeld. Het gezamenlijk marktaandeel van de NVGA-kantoren groeit: ten opzichte van 2009 neemt de premiestroom met bijna dertien procent toe.