pagina

Notitie Bijstandsduur Syriërs en Eritreeërs


Publicatienummer: 2016-106
Auteurs: Sandra Vriend & Siemen van der Werff
In opdracht van: gemeente Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

Het onderzoek:
De vragen van de gemeente Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven aan SEO Economisch Onderzoek zijn de volgende:

  • Is een inschatting te maken van de uitkeringsduur van Syrische en Eritrese statushouders?
  • Zo ja, wat zijn dan de (gemiddelde) uitkeringsduren voor deze groepen?
  • Verschilt dit naar specifieke subgroepen (op basis van geslacht en/of leeftijd)?

Gegevens over deze statushouders met een bijstandsuitkering waren namelijk niet bekend .

Gebruikte methoden:
Het onderzoek bestaat uit een analyse op microdata van het CBS. Daarbij is een duurmodel gebruikt om de uitstroom uit uitkeringen in te schatten.

Resultaten:
De verwachte mediane uitkeringsduur van Syriërs en Eritreeërs verschilt sterk naar leeftijd en geslacht. Deze verschillen zijn zo omvangrijk dat het niet zo informatief is om de uitkeringsduur voor de hele groep Syriërs en Eritreeërs te bepalen.

De verschillen in uitkeringsduur van mannen en vrouwen zijn aanzienlijk. Ook zijn er belangrijke verschillen naar leeftijdscategorieën. De schattingsresultaten laten zien dat vrouwen, gegeven alle andere kenmerken, minder snel uit de bijstand stromen dan mannen. De doorrekening van de uitstroomkansen laat zien dat deze verschillen oplopen met de duur van de bijstandsuitkering. Het verschil kan oplopen tot meer dan 10 procentpunt.

Uitstroomkansen uit de bijstand verschillen tevens naar leeftijd. De uitstroomkans van personen jonger dan 30 is aanzienlijk hoger dan die voor personen in de leeftijd van 30 jaar en ouder. Dit geldt zowel voor Syriërs als voor Eritreeërs. Voor Syrische statushouders van 40 tot 50 jaar is eveneens sprake van een hogere uitstroomkans dan voor 30- tot 35-jarigen. Onder Eritreeërs is de uitstroomkans van ouderen niet betrouwbaar in te schatten vanwege het beperkte aantal waarnemingen in deze leeftijdscategorie.


Categorie: 2016, Siemen van der Werff, Sandra Vriend, Arbeid & Onderwijs, Zorg & Sociale Zekerheid