De verwachte mediane uitkeringsduur van Syriërs en Eritreeërs verschilt sterk naar leeftijd en geslacht. Deze verschillen zijn zo omvangrijk dat het niet zo informatief is om de uitkeringsduur voor de hele groep Syriërs en Eritreeërs te bepalen.

De verschillen in uitkeringsduur van mannen en vrouwen zijn aanzienlijk. Ook zijn er belangrijke verschillen naar leeftijdscategorieën. De schattingsresultaten laten zien dat vrouwen, gegeven alle andere kenmerken, minder snel uit de bijstand stromen dan mannen. De doorrekening van de uitstroomkansen laat zien dat deze verschillen oplopen met de duur van de bijstandsuitkering. Het verschil kan oplopen tot meer dan 10 procentpunt.

Uitstroomkansen uit de bijstand verschillen tevens naar leeftijd. De uitstroomkans van personen jonger dan 30 is aanzienlijk hoger dan die voor personen in de leeftijd van 30 jaar en ouder. Dit geldt zowel voor Syriërs als voor Eritreeërs. Voor Syrische statushouders van 40 tot 50 jaar is eveneens sprake van een hogere uitstroomkans dan voor 30- tot 35-jarigen. Onder Eritreeërs is de uitstroomkans van ouderen niet betrouwbaar in te schatten vanwege het beperkte aantal waarnemingen in deze leeftijdscategorie.