pagina

Review van 'Kosten en effecten statiegeld op kleine flesjes en blikjes'


Publicatienummer: 2017-60
Auteur: C. Koopmans
Opdrachtgever: het ministerie van Infrastructuur en Milieu
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

CE Delft heeft kosten en effecten onderzocht van de invoering van statiegeld voor kleine flesjes en blikjes. SEO-onderzoeksdirecteur Carl Koopmans heeft het onderzoek beoordeeld op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De hoofdconclusie van de review is dat het onderzoek is op degelijke wijze is uitgevoerd. Er is een grote hoeveelheid informatie verzameld. Deze informatie wordt genuanceerd besproken en gepresenteerd. De berekeningen worden uitvoerig onderbouwd in bijlagen.


Categorie: 2017, Carl Koopmans