pagina

Plussen en minnen - MKBA’s op ICT-gebied in kaart gebracht


Publicatienummer: 2017-05
Auteurs: C. Koopmans & M. van Benthem
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

De Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid werkt aan een advies over digitale voorzieningen en diensten van de overheid. Voor deze studiegroep heeft het ministerie van BZK behoefte aan meer inzicht in de belangrijkste maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) die op dit terrein zijn uitgevoerd.

SEO heeft voor dit onderzoek tientallen MKBA’s verzameld. Daaruit zijn 18 relevante MKBA’s gekozen en nader geanalyseerd. Methoden, kernindicatoren en kengetallen lopen daarin sterk uiteen. De kwaliteit van MKBA’s en de bijdrage van MKBA’s aan beleidsvorming kunnen worden verbeterd door een MKBA werkwijzer voor ICT beleid op te stellen.


Categorie: 2017, Carl Koopmans, Menno van Benthem