pagina

Subsidie of plicht?


Publicatienummer: 2016-75
Auteurs: Carl Koopmans, Menno van Benthem, Eelco Buunk & Bert Tieben
Opdrachtgever: ministerie van Economische Zaken
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

Een verplichting voor energieleveranciers om energiebesparing te realiseren en subsidies voor energiebesparing  brengen het besparingsdoel dichterbij, maar bieden geen zekerheid dat  dit doel in een krap tijdspad volledig wordt bereikt; de kans daarop is bij de leveranciersverplichting iets groter. De kosten van € 1 à 2 miljard worden in beide varianten op lange termijn geheel of grotendeels betaald door energiegebruikers. Beide varianten kunnen een schok geven op de markt voor energiebesparende apparaten en voorzieningen, en kunnen de concurrentie tussen grote en kleine bedrijven beïnvloeden.

Het ministerie van Economische Zaken heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om een vergelijkend onderzoek van twee manieren om energiebesparing in woningen en bij kleine bedrijven te bereiken:

  • Een leveranciersverplichting. Hierbij wordt de jaarlijkse doelstelling voor energiebesparing over energieleveranciers verdeeld. Zij moeten certificaten inleveren om te bewijzen dat de besparing is bereikt. Energieleveranciers, installateurs, adviseurs en andere organisaties die besparingen realiseren, ontvangen daarvoor certificaten. De certificaten kunnen worden verhandeld.
  • Een besparingsimpuls. Hierbij gaat het om subsidies voor energieleveranciers, installateurs, adviseurs en andere organisaties die besparingen willen realiseren. Zij kunnen besparingsmaatregelen indienen, waarna de overheid de goedkoopste maatregelen subsidieert.

Het onderzoek maakt gebruik van literatuur en theorie over energiebesparingsbeleid en aanbestedingsmechanismen. Zo is gekeken naar de ervaringen in andere landen met soortgelijk beleid en naar de effecten van  bestaande subsidies voor besparingen in de gebouwde omgeving. Daarnaast zijn interviews uitgevoerd. Vervolgens zijn de twee beleidsvarianten geconcretiseerd, om een goede beoordeling mogelijk te maken. Tot slot hebben we de varianten beoordeeld.


Categorie: 2019, Carl Koopmans, Bert Tieben, Menno van Benthem, Mededinging & Innovatie