Nederlandse Innovatie Monitor

De economische bedoeling van het onderwijs

De bijdrage van (economisch) onderzoek aan beter onderbouwd beleid

Evaluation 30% ruling and ET scheme (‘ETK’)

Minder internationale studenten economie en bedrijfskunde. Effecten, kosten en baten

Een hogere vliegbelasting is goed voor de brede welvaart

Lonen bij Defensie hoger dan in andere sectoren

Kim van Berkel wint met haar masterscriptie de Jan Brouwer scriptieprijs in de economische wetenschappen

ZiPtalk: de waarde van zelfstandig professionals

De overgang onderwijs-arbeidsmarkt van mbo-gediplomeerden met een migratieachtergrond