Wat is de rol van ondernemerschap in de economische wetenschap? Bert Tieben laat in dit paper zien dat de empirische literatuur over ondernemerschap twee smaken kent. Een deel van de literatuur onderzoekt de relatie tussen ondernemerschap en de ontwikkeling van nieuwe kansen: een succesvolle ondernemer is slimmer in het pakken van kansen dan zijn concurrenten. Het andere deel van de literatuur ziet de bereidheid tot het nemen van risico’s als de kern van ondernemerschap. In beide gevallen beroept de literatuur zich op de theorie van ondernemerschap van de Amerikaanse econoom Israel Kirzner. Bert Tieben betoogt dat Kirzner’s werk te abstract is om een zinvolle bijdrage te leveren aan het onderzoek naar de werking van ondernemerschap in de praktijk.

Het papier is te lezen op de website van ESHET (European Society for the History of Economic Thought).