Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft per 1 januari 2021 Hans Wijers benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van SEO Economisch Onderzoek (SEO). Hij volgt Jacques Schraven op die sinds 2009 RvT-voorzitter was en na twee termijnen afscheid neemt van SEO.

Hans Wijers is een zeer ervaren bestuurder en toezichthouder. Na zijn periode als minister van economische zaken in het kabinet Kok-I, leidde hij de Nederlandse vestiging van de Boston Consulting Group en was hij CEO van Akzo Nobel. Daarnaast heeft hij tal van toezichthoudende functies bekleed en is hij thans o.m. president-commissaris van ING.

Wijers zegt: “Ik verheug me op deze hernieuwde kennismaking met de toegepaste economische wetenschap. In het begin van mijn loopbaan ben ik er zelf actief in geweest. Ik hoop dat ik vanuit mijn ervaringen sindsdien in de consultancy, openbaar bestuur en bedrijfsleven een bijdrage kan gaan leveren aan de  groei en bloei van dit topinstituut voor toegepaste economie.”

SEO-directeur Bas ter Weel is zeer verheugd dat Wijers bereid is gevonden om de rol van voorzitter op zich te nemen. “Voor SEO is het van belang een voorzitter te hebben met kennis van de markt van opdrachtonderzoek en iemand die met gezag de organisatie kan vertegenwoordigen en de belangen van SEO kan behartigen. Net als Jacques Schraven, verwacht ik dat Hans Wijers ons hierbij in belangrijke mate kan ondersteunen en adviseren.”

SEO Economisch Onderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de UvA. SEO is in 1949 vanuit de Economische Faculteit van de UvA opgericht, om toegepast economisch onderzoek te verrichten. Daarmee is SEO een van de oudste economische onderzoeksbureaus van Nederland. Sinds de jaren tachtig is SEO een van de universiteit onafhankelijke stichting met ongeveer 50 werknemers die onderzoek verrichten voor overheid en bedrijfsleven.

Contact:

directie@seo.nl
020 – 399 1255