Privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht en de collectieve schadeafwikkeling

Eenieder heeft het recht op schadevergoeding die het gevolg is van een mededingingsrechtelijke overtreding. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of eenieder die mogelijkheid in de praktijk ook heeft of dat met name slachtoffers met geringe schade feitelijk verhinderd worden om de schade te verhalen. Gekeken wordt of de bestaande collectieve acties op dit moment, en de voorgestelde wetswijzigingen, het makkelijker maken voor deze groep van benadeelden.

Lees het hele artikel op de website van Uitgeverij Paris.