Naming en shaming is het publiek bekendmaken van informatie over eigenschappen van producten en productieprocessen met het doel de reputatie van de aanbieder van het product of de dienst te beïnvloeden en het gedrag van de consumenten te sturen. In dit paper wordt gekeken naar de rol die naming en shaming kan spelen bij het oplossen van de informatiegebreken op de markt en bij (quasi-)publieke goederen. We analyseren de verschillende verschijningsvormen van naming en shaming en bespreken de effectiviteit.

Conclusie: Naming en shaming draagt bij aan de oplossing van informatieproblemen in de economie. Het draagt bij aan grotere transparantie: het brengt bepaalde attributen van producten voor het voetlicht en beïnvloedt daardoor preferenties van consumenten en/of de productiewijze van aanbieders.

Door de ontwikkelingen op het gebied van ICT ontstaan nieuwe mogelijkheden voor naming en shaming. Naming en shaming is een instrument waarmee makkelijk, snel en voor een breed publiek de aandacht kan worden gevestigd op attributen en kenmerken van goederen en diensten die voorheen onbekend waren of nog niet belangrijk werden geacht. Indien succesvol dan kan en zal een naming en shaming-campagne worden overgenomen door marktpartijen of de overheid.