Deze Amsterdamse Economische Verkenningen (AEV) bevat voorspellingen voor de korte termijn van de economie van de regio Amsterdam: ditmaal voor 2006 en 2007. De eerste Amsterdamse Economische Verkenningen verschenen in 1989. Aan de basis is niet getornd in de loop der jaren, maar het onderzoeksgebied bestond aanvankelijk alleen uit de stad Amsterdam. Pas later vonden diverse uitbreidingen plaats die hebben geleid tot de huidige regio met naast Amsterdam ook Zaanstreek/Waterland, Haarlem/IJmond, Amstelland/ Meerlanden en Almere. Ook werden bijzondere thema’s opgenomen; dit jaar is dat het ruimtelijke beslag van economisch activiteit en zijn er hier en daar doorkijkjes naar 2010 toegevoegd.

De AEV maakt gebruik van informatie over de wereldconjunctuur, tegenwoordig vooral ontleend aan het IMF en de Europese Commissie, en over de Nederlandse economie, ontleend aan het CPB. Met behulp van die informatie, de eigen korte en lange termijn modellen MADAM KT en MADAM LT, en recente statistische informatie van voornamelijk CBS, O+S en de Kamers van Koophandel (ERBO) worden de voorspellingen over productieverloop en arbeidsmarkt in de regio Amsterdam gemaakt. Voor zover er geen melding wordt gemaakt van een bron, kan de lezer er van uit gaan dat het gaat om voorspellingen van SEO Economisch Onderzoek.