Deze voorjaarseditie yan de Amsterdamse economische verkenningen bevat voorspellingen van de economie van de regio Amsterdam voor de jaren 2003 en 2004 en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren.

Na de jaren van uitbundige economische groei is 2003 het derde achtereenvolgende jaar in mineur. De productie zal met ongeveer 1% groeien en het aantal banen naar schatting dalen. Het conjuncturele herstel dat in de loop van 2002 heel geleidelijk leek te ontstaan, heeft niet doorgezet. Toch is het meest waarschijnlijke scenario dat in de tweede helft van dit jaar de wereldhandel harder gaat groeien, waardoor de export toeneemt en waarna volgend jaar ook de meeste binnenlandse bestedingen schoorvoetend zullen volgen. Het voorspelde herstel verloopt in de regio Amsterdam iets sneller dan gemiddeld in Nederland door de economische kracht van Amstelland/Meerlanden en Almere. Mogelijke bedreigingen voor het groeiherstel zijn het ontbreken van groei in de luchtvaart en een oplopende eurokoers. Hoewel het huidige gebrek aan producenten- en consumentenvertrouwen zorgelijk is en de kans op lagere groei groter is dan op hogere, lijkt het meest aannemelijke scenario toch dat van een geleidelijk groeiherstel.

Hoewel de productie in 2003 vermoedelijk weer meer zal gaan groeien, zal de werkgelegenheid afnemen. In vergelijking met recessiejaren is het banenverlies echter beperkt. Relatief veel banen gaan in 2003 en 2004 verloren in de grafische industrie en uitgeverijen, de metaalindustrie en de luchtvaart. In verschillende takken van dienstverlening is er in 2004 echter al weer een forse banengroei, met name in groothandel, uitzendwezen en in de zorg. Tegenover de minder gunstige ontwikkeling van het aantal banen staat een afnemende bevolkingsgroei. Met name in Amsterdam groeit de bevolking niet veel meer en dat betekent ook een minder sterke groei van het arbeidsaanbod – en dus van de werkloosheid. Het aantal banen neemt vooral af voor laaggeschoolden.