Sinds het midden van de jaren negentig is de economische groei hoog en de werkgelegenheid sterk toegenomen. Dat geldt zowel voor de regio Amsterdam als voor heel Nederland. Op langere termijn bezien is sinds het midden van de jaren tachtig sprake van een hoger tempo van economische groei in de regio Amsterdam – mede door een verbeterde concurrentiepositie binnen Nederland – en dit tempo wordt in deze studie voortgezet in een drietal regionale uitwerkingen van de CPB-scenario’s European Coordination (EC) en Global Competition (GC). Het zijn alle drie scenario’s van hoge groei, variërend van circa die procent per jaar van het bruto productievolume in EC-a tot ongeveer vier procent in het GC.

Wat zijn de implicaties van dergelijke scenario’s voor het gebruik van de productiefactoren arbeid en grond? Ten aanzien van de arbeidsmarkt is het bijvoorbeeld de vraag of er wel voldoende arbeid beschikbaar is voor zo een hoge economische groei. Zal de werkloosheid onder laag geschoolden in Amsterdam onder deze omstandigheden verdwijnen en welke pendelstromen worden opgeroepen om aan de vraag naar arbeid te kunnen voldoen? Bij het grondgebruik gaat het vooral om de vraag om wat voor soort terreinen het gaat. Deze publicatie van de Amsterdamse Economische Verkenningen bevat lange termijn scenario’s met uitkomsten toegespitst op de arbeidsmarkt en de behoefte aan grond voor economische activiteiten.