De afgelopen jaren bleken de voorspellingen van de Amsterdamse economie aan de optimistische kant. De wereldeconomie verslechterde in een veel sneller tempo dan werd voorzien in de voorjaarsoverzichten van het IMF, de OECD en het CPB, en daarmee waren de Amsterdamse Economische Verkenningen als snel verouderd. In de behoefte aan een najaarspublicatie met een actualisering van de cijfers wordt daarom voorzien met deze najaarsrapportage 2003. Hierin staan de herziene verwachtingen voor de economische ontwikkeling in 2003 en 2004, voor een belangrijk deel gebaseerd op de inzichten van het CPB in de wereldconjunctuur en de Nederlandse economie.

Sinds het verschijnen van de voorjaarspublicatie is de productiegroei in dit jaar tot nu toe tegengevallen, zowel in Nederland als in Europa. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat er dit jaar nog sprake zal zijn van economische groei van enige importantie. Een van de oorzaken daarvan is de gestegen koers van de euro, die de internationale concurrentiekracht aantast. Een andere oorzaak ligt in grote bezuinigingen waardoor de bestedingen van de overheid nauwelijks nog zullen toenemen. Verder zal de particuliere consumptiegroei door een gebrek aan koopkrachtstijging zeer beperkt zijn. Deze effecten vertragen het tempo van het voorziene herstel.

De geschetste ontwikkelingen maken het nodig de verwachtingen voor de regionale economie op korte termijn neerwaarts bij te stellen. Verder zijn regionale gegevens van het CBS beschikbaar gekomen, die nieuw licht werpen op het recente verleden. In deze rapportage zijn de cijfers vanaf 1999 aangepast.