Deze voorjaarseditie van de Amsterdamse Economische Verkenningen bevat voorspellingen van de economische ontwikkeling van de regio Amsterdam voor de jaren 2001 en 2002 en een actualisering van de ontwikkelingen in de jaren 1995-2000. Aan de Amsterdamse Economische Verkenningen liggen twee modellen ten grondslag: een korte termijn model (MADAM KT) en een lange termijn model (MADAM LT). Het korte termijn model is gebaseerd op een vastliggende economische structuur (met zogenaamde ‘input-output coëfficiënten’) met 42 bedrijfstakken. Het lange termijn model kent meer flexibiliteit en een indeling in acht bedrijfstakken. De voorjaarspublicatie bevat naast de samenvatting van de belangrijkste uitkomsten een hoofdstuk over de (inter)nationale conjunctuur, over de bestedingen en de productie in de regio Amsterdam, over de afzonderlijke bedrijfstakken en over de arbeidsmarkt.

In een aarzelende internationale conjunctuur neemt de economische groei in de regio Amsterdam af, maar blijft waarschijnlijk toch hoog. Een minder hard groeiende wereldhandel in 2001 en 2002 door stagnatie in de VS leidt tot minder export van de industrie en – na doorwerking in Nederland – tot minder afzet van financiële en zakelijke diensten in de rest van het land. De bestedingen in de regio Amsterdam lopen in groei echter minder terug dankzij hoge groei van de investeringen en toenemende groei van de particuliere consumptie.

De economie van de regio Amsterdam is robuuster geworden, dat blijkt uit een vergelijking met de Nederlandse en Europese groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en werkgelegenheid (werkzame personen). Nederland doet het uitstekend binnen Europa, vooral op het gebied van werkgelegenheidsgroei en de prestaties van de regio Amsterdam zijn nog beter. De hoge economische groei in de regio Amsterdam wordt breed gedragen door de verschillende sectoren. Onder invloed van de afnemende wereldconjunctuur neemt de groei van de werkgelegenheid in de meeste sectoren echter af. De werkgelegenheidsgroei is tegenwoordig beter over deelgebieden binnen de regio gespreid dan vroeger. Dat is te danken aan de sterk verbeterde economische positie van Amsterdam.