Deze voorjaarseditie van de Amsterdamse Economische Verkenningen bevat voorspellingen van de economie van de regio Amsterdam voor de jaren 2002 en 2003 en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren. Aan de Amsterdamse Economische Verkenningen liggen twee modellen ten grondslag: een korte termijn model (MADAM KT) en een lange termijn model (MADAM LT). Het korte termijn model is gebaseerd op een vastliggende economische structuur (met vaste zogenaamde ‘input-output coefficiĆ«nten’) met 42 bedrijfstakken. Het lange termijn model kent meer flexibiliteit en een indeling in acht bedrijfstakken.

Bij het verschijnen van de Amsterdamse Economische Verkenningen 2001 was sprake van een aarzelende conjunctuur. Toch werd de regionale economie robuust bevonden en een economische groei van ruim 4 procent voorspeld voor 2001 en 2002. De internationale conjunctuur verslechterde in de loop van het jaar echter meer dan voorzien en de aanslagen in september 2001 deden de wereldhandel drastisch in groei teruglopen. Amsterdam werd getroffen door een krimp in de luchtvaart en het toerisme. De groei van het productievolume in 2001 is voorlopig bijgesteld tot 1 procent. Ook de werkgelegenheid groeide met 1,5 procent minder dan verwacht (2,5 procent).

Op dit moement zijn de internationale instellingen tamelijk optimistisch over het toekomstig verloop van de wereldeconomie, die zo omstreeks deze tijd uit het conjuncturele dal moet kruipen. In 2003 wordt de wereldhandel geacht weer met een procent of tien te groeien en daarvan profiteren Nederlandse en Amsterdamse exporteurs, waardoor ook de binnenlandse bestedingen zullen toenemen. Ondertussen is de Nederlandse productie in het eerste kwartaal van 2002 nog helemaal niet gestegen en is de voorspelde groei in 2002 dus alleen mogelijk met een snelle ommezwaai van de conjunctuur. Daar zijn nog weinig tekenen van, maar de prognoses voor de regionale economie in dit rapport zijn wel op deze verwachtingen gebaseerd. De meeste indicatoren wijzen ook op een ommezwaai, maar de timing blijft een teer punt.