De zeventiende jaargang van de Amsterdamse Economische Verkenningen, met voorspellingen voor de korte termijn van de economie van de regio Amsterdam: ditmaal voor 2005 en 2006. Dit jaar zijn de ontwikkeling en de ruimtelijke dynamiek van de werkgelegenheid nader onderzocht voor de vier grote Nederlandse steden.

De eerste Amsterdamse Economische Verkenningen verschenen in 1989. Aan die inhoud is niet getornd in de loop der jaren, maar het onderzoeksgebied bestond aanvankelijk alleen uit de stad Amsterdam. Pas later vonden diverse uitbreidingen plaats die hebben geleid tot de huidige regio met naast Amsterdam ook Zaanstreek/Waterland, Haarlem/IJmond, Amstelland/Meerlanden en Almere. Ook werden bijzondere thema’s toegevoegd; dit jaar zijn de ontwikkeling en de ruimtelijke dynamiek van de randstad nader onderzocht.

De Amsterdamse Economische Verkenningen maakt gebruik van informatie over de wereldconjunctuur, tegenwoordig vooral ontleend aan het IMF en de Europese Commissie, en over de Nederlandse economie, ontleend aan het CPB. Met behulp van die informatie, de eigen korte en lange termijn modellen MADAM KT en MADAM LT, en recente statistische informatie van voornamelijk CBS, O+S en de Kamers van Koophandel (ERBO) worden de voorspellingen over productieverloop en arbeidsmarkt in de regio Amsterdam gemaakt.