De World Intellectual Property Organization (WIPO) bevordert onderzoek naar de economische bijdrage van auteursrecht en heeft een handleiding gepubliceerd om dit effect te meten (WIPO, 2003). Deze paper stelt dat het nut van de handleiding (en de daaruit voortvloeiende studies) beperkt is. Dit wordt gedaan door het bespreken van de economische welvaartseigenschappen van het auteursrecht en uitdagingen voor Europese beleidsmakers. De paper geeft twee suggesties voor verbetering van de WIPO methodologie en sluit af met een overzicht van veelbelovend onderzoek dat het politieke debat verder zou helpen.