Het doel van (wettelijke) milieu-belasting is het beperken van het gebruik van schaarse hulpbronnen of de uitstoot van vervuilende stoffen door middel van hogere prijzen. De doeltreffendheid van een milieubelasting kan worden gedefinieerd als het vermogen om dit doel te bereiken. Als de reacties van consumenten of producenten op de invoering of verhoging van een milieuheffing a priori bekend zijn, kan de overheid gerichte milieu-belastingen heffen om een gegeven milieudoelstelling te realiseren. In de afgelopen jaren heeft de OESO gewezen op het belang van meer onderzoek naar gedragsreacties op milieubelasting na invoering, om het juiste milieubeleid te kunnen voeren. Voor een beter begrip van gedragsreacties moet men zich richten op consumenten- en producentengedrag.

Het doel van dit rapport is een overzicht te geven van de geschatte gedragsreacties op hogere prijzen, met inbegrip van prijsstijgingen als gevolg van de invoering van milieuheffingen. Het vergroot het inzicht in de effectiviteit van de milieuheffingen in het verminderen van vervuiling en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het rapport richt zich exclusief op de prijselasticiteiten met betrekking tot energie en vervoer, aangezien de meeste milieuheffingen in deze sectoren worden toegepast.