Salarissen van Nederlandse academisch personeel zijn concurrerend ten opzichte van andere Europese landen. Alleen Zwitserland, de Verenigde Staten en Britse topuniversiteiten kennen een hoger basissalaris.

Als collectieve looncomponenten worden meegerekend, liggen de academische salarissen in Nederland op hetzelfde niveau als de ‘normale’ Britse universiteiten en boven die van Duitsland. Zwitserland torent boven andere landen uit. De academische salarissen in België liggen op hetzelfde niveau als die van Duitsland, en boven die van Zweden en Noorwegen. In veel landen kan daarnaast nog sprake zijn van individuele toeslagen.

Deze conclusies volgen uit vergelijkend onderzoek naar de beloningsstructuur in het wetenschappelijk onderwijs in Nederland ten opzichte van de beloningsstructuur in het buitenland in opdracht van de vereniging van universiteiten (VSNU). Het onderzoek is een update van een eerdere rapportage uit 2007 en is uitgevoerd in samenwerking met het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS). In het rapport worden de volgende landen betrokken: Nederland, Frankrijk, België, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.