Arbeidsvoorwaarden en de inrichting van cao’s veranderen voortdurend. Dat komt niet alleen door wijzigingen in wet- en regelgeving, ook door veranderende voorkeuren van werkgevers en werknemers. Maatwerk in cao’s is de afgelopen decennia een route geweest om cao’s passend te maken. Maatwerk wordt geboden door de inrichting van de cao te veranderen (decentralisatie), maar ook door de inhoud van de cao toe te snijden op specifieke groepen of individuele werknemers (differentiatie). Maatwerk door decentralisatie is ingegeven door externe omstandigheden. Differentiatie naar individuen is steeds vaker onderdeel van cao’s en is ontstaan vanuit een drang naar aantrekkelijk werkgeverschap en meer eigen verantwoordelijkheid bij de werknemer.