Het Ministerie van VROM publiceert al enige decennia ramingen over de toekomstige productie en werkgelegenheid van de bouwnijverheid. Van deze jaarlijkse informatie wordt door zowel de Tweede Kamer als het bedrijfsleven veel gebruik gemaakt. Omdat bleek dat de markt behoefte had aan een nadere uitsplitsing van de landelijke Bouwprognoses geeft deze studie een uitwerking van gesignaleerde landelijke ontwikkelingen naar regio en/of bestemming. De uitsplitsing van de Bouwprognoses 2000-2005 wordt is uitgevoerd voor de woningbouw en de utiliteit.

Op de Nederlandse woningmarkt is sprake van onevenwichtigheid. Ondanks het toegenomen aanbod van kwaliteit is de vraag ernaar sneller gestegen. Deze onevenwichtigheid doet zich vooral in het westen van het land voor, terwijl de woningmarkt in het noorden juist tekenen van ontspanning laat zien.

Dankzij de gunstige economische ontwikkelingen van de laatste jaren en het vertrouwen in de toekomst investeerden veel bedrijven in nieuwe of vervangende huisvesting. Bovendien zal de utiliteitsbouw in 2000 naar verwachting met 5 procent stijgen. Het grootste gedeelte van de investeringen in de utiliteitsbouw vindt plaats in het westen van het land. Uit de analyse van de sectorale verdeling van bouwinvesteringen en de verdeling naar bouwwerk blijkt dat de dominantie van landsdeel West in een aantal sectoren en type bouwwerken licht af zal nemen.