leder jaar in oktober worden de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal met de ‘Bouwprognoses’ geïnformeerd over de consequenties van het kabinetsbeleid voor de afzet en de werkgelegenheid in de bouw. Het onderzoek is tevens een service aan bouwbedrijven, architectenbureaus, toeleverende bedrijven enzovoort voor het opstellen van hun marktplanning voor de middellange termijn.

De ‘Bouwprognoses’ bevatten ramingen voor de bouwproductie voor de periode 2000-2005 voor de drie deelsectoren in de bouw: de woningbouw, de utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken). Voor de deelsectoren is, waar relevant, een onderscheid gemaakt tussen bouwproductie in opdracht van de budgetsector (waaronder de overheid) en de marktsector. Daarnaast wordt de onderhoudsproductie naar de sectoren woningbouw, utiliteitsbouw en GWW-werken verbijzonderd.

Bekijk ook het rapport Bouwen voor de toekomst, waarin de ramingen van de Bouwprognoses worden toegespitst op regio, type en bestemming.