Economische diplomatie: alle landen doen het en het bestaat al erg lang. Het is bij uitstek van belang voor een land op de handel gericht land als Nederland. De verwachtingen over de rol van de overheid bij het bevorderen van internationale handel en investeringen zijn hooggespannen. Tegelijk wordt een kwart bezuinigd op de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Nu al is gekozen voor een aanpassing van het postennetwerk door minder activiteiten in Europa en voormalige ontwikkelingssamenwerkingspartners. Is dat een wijze keuze? Om de beslissingen over de inzet van economische diplomatie beter te kunnen onderbouwen, is het behulpzaam zijn de maatschappelijke baten en kosten van economische diplomatie inzichtelijk te maken. In dit discussion paper wordt een aanzet gegeven voor een maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) van economische diplomatie.