Op 21 november 2006 schreef de Eerste Kamer geschiedenis door unaniem de motie 30212-H aan te nemen. Tegen alle staatkundige regels in wijzigde de senaat met deze motie – bekend als de Motie Doek/Sylvester – de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). De WON, beter bekend als de Splitsingswet, beoogde de netwerken van de Nederlandse energiebedrijven te scheiden van de overige activiteiten (met name levering en productie van energie), teneinde de onafhankelijkheid van het netbeheer te waarborgen.

Deze achtergrondnotitie heeft bijgedragen aan het debat in de Eerste en Tweede Kamer om over te gaan tot gedwongen splitsing van de elektriciteitsbedrijven (het zogeheten groepsverbod), door vanuit een economische invalshoek de relatie te onderzoeken tussen buitenlandse activiteiten en grensoverschrijdende allianties en het onafhankelijke netbeheer. Daarbij komen onder meer de vragen aan de orde wat onder buitenlandse activiteiten zou kunnen worden verstaan, en onder welke voorwaarden deze wel of niet het onafhankelijk netbeheer in gevaar kunnen brengen.