Dit rapport is een vervolg op het in april 2009, op de Eerste Amsterdamse Arbeidsmarkttop, gepresenteerde rapport De Amsterdamse arbeidsmarkt en de recessie. Het ten behoeve van dat onderzoek ontwikkelde sectormodel is verder aangescherpt, en gevoed met nieuwe cijfermateriaal aangaande de Nederlandse en de Amsterdamse economie. Zodoende ontstaat een beeld van hoe de recessie op de Amsterdamse arbeidsmarkt landt, of beter gezegd: verwacht wordt te zullen landen.