Met de serie rapporten ‘De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord …’ worden gegevens uit verschillende databases gekoppeld om een eenduidig beeld te geven van de arbeidsmarkt. Op basis van arbeidsmarktgegevens kunnen mogelijke knelpunten en problemen gesignaleerd en ook hard gemaakt worden. De gegevens moeten een dusdanige kracht hebben dat er ook gekeken kan worden wat mogelijke beleidsbeslissingen voor gevolgen kunnen hebben.

De rapporten worden uitgegeven door het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord en zijn te vinden op de website van het Regionaal Platform.