Steden worden op een gegeven moment binnensteden, tenzij de tijd stilstaat. Amsterdam is geen Zuiderzeestad geworden. Rond 1900 verdubbelde het aantal inwoners en kwam in de binnenstad – de oude stad – de ontwikkeling naar de moderne ‘city’ op gang: een gebied vol kantoren, winkels, horeca en woningen. Dat ging niet in een keer, maar geleidelijk en ook met ups en downs. Na ongeveer 1965 trad het verval in. De productie daalde en pas na 1995 kwam er herstel.

De binnenstad maakt tegenwoordig economisch deel uit van een gebied dat al veel grater is dan de hele stad Amsterdam. In dit onderzoek wordt de economische groei van deze regio beschreven en het aandeel van de binnenstad daarin. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de groeiversnelling van de regionale economie in de drie achtereenvolgende conjunctuurcycli van de periode 1970-2003.