Er is in de media kritiek op de innovatieve farmaceutische industrie. Dit zijn de farmaceutische fabrikanten die nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen. De kritiek gaat over geringe meerwaarde van nieuwe medicijnen, hoge prijzen, hoge winsten en hoge kosten van marketing. Ook de wijze waarop de farmaceutische industrie omgaat met onderzoeksresultaten en de manier waarop producten worden gepromoot is veelvuldig onderwerp van discussie. De vraag is in hoeverre de kritiek correspondeert met de feiten.

De brancheorganisatie van de innovatieve farmaceutische industrie (Nefarma) en de Pharmaceutical Committee van de American Chamber of Commerce in the Netherlands (Amcham) hebben aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd de media uitingen te toetsen aan de werkelijkheid: wat is waar en wat is niet waar?