Vanuit Europa hebben milieudoelstellingen geleid tot de zogenaamde 20/20/20 doelstelling: In 2020 dient 20% van de energieopwekking duurzaam te zijn. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken niet alleen aan deze doelstelling te voldoen, maar ook om van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat’ is deze ambitie nader uitgewerkt. Als het kabinet de 20/20/20 doelstellingen wil realiseren is het belangrijk dat de kapitaalmarkt voor duurzame projecten goed functioneert en dat genoeg duurzame projecten hun weg naar financiering vinden.

Dit rapport beschrijft de bevindingen van het onderzoek naar de werking van de kapitaalmarkt voor duurzame projecten waarbij ondermeer is gekeken naar de vraag of deze afwijkt in vergelijking met andere projecten. Daarnaast is onderzocht welke factoren de kapitaalmarkt voor duurzame projecten in de weg staan en wat voor soort maatregelen deze beperkingen kunnen opheffen.