Het verruimen of zelfs loslaten van de numerus fixus van de initiële opleiding geneeskunde kost op zichzelf niets extra’s bij de vervolgopleiding, omdat er op dit moment al meer gegadigden zijn dan opleidingsplaatsen. Pas als ook het aantal vervolgopleidingsplaatsen zal toenemen, zal het Rijk meer kosten maken voor vervolgopleidingen.