In dit rapport bespreken we een aantal relaties tussen de elektriciteits- en gasmarkt die in (potentie) voor problemen zorgen en geven mogelijke oplossingen hiervoor aan. De belangrijkste onderzoeksvraag hierbij is: Wat is de relatie tussen de gas- en de elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief?

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden hebben we deze vraag verder uitgewerkt en is een analytisch kader opgesteld. Daarna zijn de verschillen tussen de gas- en de elektriciteitsmarkt uitgewerkt. De kern van het onderzoek is een uitgebreide discussie van de verschillende interacties tussen beide markten met speciale aandacht voor de interacties die voor problemen zorgen. Tot slot worden de knelpunten in perspectief gesplaatst waarbij we kijken naar hoe de knelpunten tussen de markten zich verhouden ten opzichte van knelpunten op iedere markt afzonderlijk.