De Nederlandse musea zijn in totaal maximaal € 6,4 miljard waard, wat overeenkomt met een jaarlijkse welvaartswinst van ongeveer € 370 miljoen. Tegenover die bijdrage aan de welvaart – deels in klinkende munt en deels in verhoogd genot voor consumenten – staat op dit moment een jaarlijkse subsidie van ongeveer hetzelfde bedrag. De hoogte van dat subsidiebedrag zou met de berekende maximale welvaartswinst dus te rechtvaardigen zijn.