Op de arbeidsmarkt was in de periode tot de recessie krapte (of verwachte krapte) het centrale thema. Met de crisis kwam de vrees voor werkloosheid, met name voor zwakke groepen, zoals starters en ouderen. Ondanks een sterk teruglopende productie, blijft de verwachte stijging van de werkloosheid tot dusver echter uit. Nu de economie opkrabbelt, is de vraag welke kant het op gaat: komt de krapte snel terug, of heeft de recessie als neveneffect dat de druk van de arbeidsmarkt is gehaald?

De Kamer van Koophandel Amsterdam heeft SEO Economisch Onderzoek opdracht verleend om een prognose te maken voor de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Een door SEO ontwikkeld model voor de arbeidsmarkt van de provincie Noord-Holland is aangescherpt voor de Metropoolregio, en geactualiseerd met nieuwe cijfers over banen en bevolking. Om de onZekerheid over de ontwikkelingen op middellange termijn te kunnen vangen, zijn de groeiscenario’s die het Centraal Planbureau voor de komende jaren hanteert, doorvertaald naar de Metropoolregio.

In termen van banengroei en participatie leiden de scenario’s tot een redelijk optimistisch beeld voor de regio, ook al is de onZekerheid groot, en dreigen bepaalde sectoren en subregio’s toch met krimp geconfronteerd te worden. Grosso modo luidt de verwachting luidt dat de spanning op de arbeidsmarkt terug zal keren.