Het verbeteren van de kwaliteit en toegang tot kinderopvang voor alle kinderen in Nederland levert de maatschappij per saldo € 5 miljoen per jaar op. Het uitbreiden van betaald ouderschapsverlof naar 3 maanden is daarbij inbegrepen. Dit blijkt uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse van het programma ‘Kies nu voor Kinderen’ door SEO Economisch Onderzoek.

Het programma ‘Kies nu voor Kinderen’ streeft naar betere en meer samenhangende voorzieningen voor kinderen en ouders. Het programma is een initiatief van de Bernard van Leer Foundation en Het Kinderopvangfonds. De maatschappelijke kosten-batenanalyse toont aan dat investeren in kwaliteit en efficiëntie van de kinderopvang de maatschappij geld oplevert. Zo toont het onderzoek aan dat een investering in de kwaliteit van pedagogische medewerkers de maatschappij een baat van € 179 miljoen per jaar oplevert. De MKBA is een update van een eerdere MKBA uit 2012.