In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van een statistiek die de duur van werkloosheid in beeld brengt op basis van gegevens uit de Enquête Beroepsbevolking. Het onderzoek vond plaats in het kader van het speerpunt Sociale Dynamiek en uitbreiding Arbeidsmarktrekeningen. Het onderzoek werd uitgevoerd door het CBS in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek.

De centrale doelstelling is het formuleren en produceren van een betrouwbare statistiek van de werkloosheidsduur, waarbij rekening wordt gehouden met de complicaties die meting van duren met zich meebrengt. Die complicaties zijn 1) het bestaan van onvoltooide duren; en 2) selectiviteit van de steekproef. De steekproef is selectief omdat langdurig werklozen een grotere kans hebben om als werkloze in een dwarsdoorsnede meting te worden waargenomen dan mensen met een korte werkloosheidsduur.