Dit paper analyseert het effect van werkloosheid op verschillende vormen van criminaliteit aan de hand van gemeentelijke werkloosheidscijfers gedurende 2005-2012. Met behulp van een fixed effects regression wordt bewijs gevonden voor een relatie tussen werkloosheid en inbraak. Bij een tien procent stijging van het werkloosheidscijfer, stijgt het aantal inbraken met drie procent. Aangenomen dat een inbraak gemiddelde kosten meebrengt van $ 46.000, heeft de werkloosheidstoename sinds het begin van de crisis in Nederland geleid tot ongeveer $ 725 miljoen aan extra criminaliteitskosten. De resultaten met betrekking tot inbraak suggereren dat motivational factors belangrijker zijn dan opportunity factors. De analyse vindt geen statistisch bewijs voor een verband tussen werkloosheid en mishandeling, seksuele delicten en vandalisme.