Als een werknemer werkloos wordt, maakt het voor het vinden van een nieuwe baan niet uit of hij afkomstig is van een groot of klein bedrijf. Er is ook geen verschil bij de hoogte van het salaris in de nieuwe baan en de duur van de werkloosheid. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek uitgevoerd in opdracht van minister Van der Hoeven van Economische Zaken.

De onderzoekers hebben gekeken naar verschillende aspecten van inzetbaarheid bij werkloosheid. Grote bedrijven besteden meer tijd en geld aan trainingen en cursussen voor hun werknemers dan kleinere bedrijven. Door trainingen en cursussen zou een werknemer sneller een nieuwe baan moeten vinden bij werkloosheid. De onderzoekers vinden echter geen verschil tussen werknemers afkomstig van kleine en grote bedrijven. Een verklaring is dat werknemers in kleine bedrijven anders leren. Ze leren door te doen; kennis en vaardigheden worden opgedaan door het directe contact tussen werknemers en leidinggevende op de werkvloer. Grote bedrijven richtte zich vooral op bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden die minder bruikbaar zijn bij een andere werkgever. Meer trainingen en cursussen leiden in dat geval niet tot een hogere inzetbaarheid bij werkloosheid.

Daarnaast blijkt dat oudere werknemers binnen het MKB langer doorwerken dan die bij een groot bedrijf. Dat wil niet bij voorbaat zeggen dat oudere werknemers beter inzetbaar zijn in het MKB dan bij grote bedrijven. Een meer voor de hand liggende verklaring is dat vervroegde uittreding financieel aantrekkelijker is bij grotere bedrijven dan bij kleinere bedrijven. Opvallend is dat ouderen bij werkloosheid vaker een nieuwe baan vinden in een klein bedrijf en jongeren vaker in een groot bedrijf. Dit kan komen doordat jongeren meer gericht zijn op opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden, die zij eerder verwachten aan te treffen bij grotere bedrijven.